bollen kleur

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Door middel van deze informatie verbetert ons bedrijf de kwaliteit van deze website.

Privacy verklaring 2Advance

Zodra u zich als klant aanmeldt via de website, stelt u 2Advance, in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Dit gebeurt op verzoek wanneer u zich aanmeldt als klant bij 2Advance. Deze gegevens betreffen o.a. uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. 2Advance, acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

2Advance, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van 2Advance, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een e-mail via de website aan 2Advance, verstrekt. 2Advance, kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw geboortedatum
  • Uw burgerlijke staat
  • Uw ISBN-nummer

Doeleinden van gegevensverwerking

2Advance, verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan 2Advance, uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Tevens kan 2Advance u, na uw toestemming, een digitale nieuwsbrief naar u versturen. Indien gewenst, kun u zichzelf hiervoor uitschrijven, door onder in een digitale nieuwsbrief op 'afmelden' te klikken.

Hoe lang 2Advance, gegevens bewaart

2Advance, bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Geen gebruik van gegevens door derden

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal 2Advance, onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:

  1. in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
  2. ter bescherming van de rechten of het eigendom van 2Advance
  3. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van 2Advance worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 2Advance, gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van 2Advance, zijn verbonden. 2Advance, aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden. Dit kunt u telefonisch op telefoonnummer: +31 (0) 6 55871410 of per e-mail op info@2advance.eu Ook heeft u de mogelijkheid om de afmeldlink te gebruiken op de nieuwsbrief. Door hierop te klikken wordt u geheel automatisch afgemeld en ontvangt u geen nieuwsbrieven meer.

Rechten

U heeft het recht heeft op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Vragen

Voor vragen over dit privacy statement, activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website, kunt telefonisch contact opnemen op nummer: +31 (0) 6 55871410

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door 2Advance, te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Verantwoordelijke voor verwerking persoonsgegevens

2Advance, is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die 2Advance, over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt per e-mail contact opnemen met 2Advance, via info@2advance.eu  zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kan voldoen.

Beveiligen

2Advance, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door 2Advance, verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met 2Advance, op via info@2advance.eu

 

Contactgegevens

2Advance
Anne-Marie Koenraad - van Hees

+31-655871410
E info@2advance.eu

Prinsenhage 14
5263 CS Vught | The Netherlands